Bogen om NEM ID

Fra 1. november 2014 har alle danskere over 15 år fået en sikker digital post­kas­se til elektroniske rudekuverter i stedet for at modtage papirpost fra det offentlige via Post Danmark. Du kommer også til at skrive til det of­fent­lige via denne. Det kræver et NemID. Er du klar til dette?

NemID er banker og det offentliges fælles log-in-løsning til digital selv­be­tjening på Internettet. Denne bog beskriver dette i detaljer og nogle af de tjenester, der kræver NemID.

Umiddelbart skulle man tro, at der ikke er meget at sige om NemID. Et par A4-sider er da nok til at beskrive, hvordan NemID benyttes, ikke sandt?

Forfatteren til denne bog mener, at der en række aspekter, der er re­le­van­te at tage med, når man skal lære om NemID og de tjenester, der benytter sig af denne log-in-metode. Og det kræver en hel del sider at beskrive de fleste af dem i detaljer, så de er til at forstå og forholde sig til.

Det gælder lige fra på hvilke måder NemID kan erhverves; hvad der kræ­ves af en pc for at kunne benytte det; om det også kan benyttes sammen med Mac, Linux, smartphones eller en iPad; til fuldmagt til at handle på en pårørendes vegne digitalt, hvis denne ikke selv er i stand til at benytte Internettet – her gælder det netbank, e-Boks, SKAT og tinglysning. Der er en række øvelser i de mest populære offentlige hjemmesider, der benytter NemID. At lære dig hvordan disse hjemmesider kan bruges til gavn for dig, er hovedformålet med bogen.

Læs mere >>
Lær digital post at kende

Som de fleste nu sikkert har erfaret, er Digital Post obligatorisk for borgerne fra 1. november 2014.

Hvad er Digital Post? Det er en internettjeneste, hvor du kan modtage elektroniske rudekuverter fra det offentlige og private virksomheder. Du undgår dermed post på papir sendt med Post Danmark.

Digital Post er mere end at modtage breve elektronisk. Du forventes også at sende post til myn­dig­heder elektronisk via Internettet med Digital Post.

Der er to Digital Post-tjenester på Internettet: www.e-boks.dk og www.borger.dk. De er næsten helt ens, og du ser den samme post begge steder. Begge tjenester styres af firmaet bag e-Boks.

Dette hæfte beskriver, hvordan du erhverver dig et NemID og kommer i gang med Digital Post. Der er en række øvelser, som du kan følge. Du stifter bekendtskab med næsten alle funktioner i e-Boks. Har du gennemført øvelserne er du helbefaren udi Digital Post.

Der er et par programmer, som du skal have på din pc for at kunne benytte Digital Post: Java og Adobe Reader. Hvordan du får og opdaterer disse gratis programmer på din pc, beskrives i detaljer.

Skulle du ønske at blive fritaget for Digital Post og vedblive at modtage breve fra det offentlige på papir med Post Danmark, kan du finde vejledning til dette i hæftet.

Læs mere >>

Står du over for at skulle købe en pc for første gang?

Eller har du før købt en pc, som nu ikke helt passer til dine ønsker og behov? Så er denne bog noget for dig. Find ud af, hvad der passer dig, før du køber.

Her kan du læse om, hvad alle de mærkelige begreber såsom GB, RAM, hard­disk og Core i5 og deslige ord, der står i re­kla­me­aviserne, egentligt betyder, og især om de har nogen be­tyd­ning for dit køb.

I bogen er vist eksempler på nogle annoncer for pc’er med forklaring af be­gre­ber­ne i dem. En række forskellige brugertypers behov for pc’er er beskrevet. Der er tale om:

  • En pc til det allermest basale – gå på Internettet, læse e-mail og se lidt fotos og video.
  • En pc til det basale – Internet, e-mail, fotos, video, tekstbehandling, regneark og præsentationer med PowerPoint.
  • En pc til videoredigering – kan alt det de basale pc’er kan og mere til.
  • En pc til computerspil – kan alt det de basale pc’er kan og mere til.
  • En pc til studiebrug – en let pc med lang batteritid til de basale ting.
  • En tavle-pc (også kaldet tablet) såsom iPad til familiebrug.
  • Du kan også læse om Apples Mac-pc’er og den pensionistvenlige Duka-PC.
  • En pc til rejsen.

En mængde begreber fra pc’ens verden er gennemgået, så de er til at forstå, og det på en ikke-teknisk måde – så bliv ikke forskrækket.

Ikke kun pc-begreberne bliver gennemgået, men også selve købsprocessen – hvad du bliver præ­sen­teret for i butikken af sælgeren i form af tillægsprodukter såsom tillægsforsikring, bæretaske og kontorpakke med bl.a. tekst­be­hand­lings­program. Du kan også få tilbudt opsætning af din nye pc mod en fastsat pris – Hvad skal du vælge?

Bekymrer du dig om musearm og forkerte arbejdsstillinger, så finder du også noget om ergonomi ved arbejde med en pc her.

Hvad er dine rettigheder som forbruger, hvis der viser sig at være fejl ved pc’en? Find det i denne bog.

Hvad stiller du op, når du kommer hjem med pc’en? Hvad med en internet­for­bin­delse? Dette er også behandlet.

Der er desuden et omfattende og brugbart stikordsregister.

For de, der er villige til selvstudium, er der en litteraturliste, så du kan komme i gang med at lære din nye pc at kende. Men det er naturligvis også godt at få en ven til at vise dig, hvordan du bruger den nye pc eller gå på et kursus for at lære det.

Læs mere >>